• PRP ARAŞTIRMA

  PRP, ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA SÜREKLİ GELİŞİM VE KALİTE ÇABASINDA OLAN KURUM VE KURULUŞLARIN GELECEĞİ GÖRMELERİNDE BİR PENCERE OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPAN ÇÖZÜM ORTAĞIDIR.

  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPARKENDE MÜŞTERİLERİMİZE STRATEJİK VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLERDE BULUNMAK TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR.

  Devamı
 • Biz Kimiz

  PRP, ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA SÜREKLİ GELİŞİM VE KALİTE ÇABASINDA OLAN KURUM VE KURULUŞLARIN GELECEĞİ GÖRMELERİNDE BİR PENCERE OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPAN ÇÖZÜM ORTAĞIDIR.

  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPARKENDE MÜŞTERİLERİMİZE STRATEJİK VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLERDE BULUNMAK TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR.

  Ad-hoc araştırmaların yanı sıra; omnibus çalışmalara, panellere ve sektörel araştırmalara uygun modeller geliştirerek bunları başarılı uygulamalara dönüştürmekteyiz.

  Araştırma pratiğini ve amacını salt veri toplama etkinliği olarak değerlendirmeyen PRP, elde edilen bulguları müşterilerinin karar verme süreçlerinde daha etkin kullanabilmesi için, veri toplamanın yanı sıra veriyi bilgiye, bilgiyi ise üretime ve kaliteye dönüştürme sorumluluğunu taşır.

  Bu sentezi, gerçekleştirdiği her araştırma projesinde, tasarımdan analiz ve raporlamaya kadar araştırmanın tüm aşamalarında yansıtmaya özen gösteren PRP, müşterilerine klişeleşmiş/ kalıplaşmış yaklaşımlar yerine yaratıcı ve sonuç merkezli çözüm yolları önermektedir.

 • Faaliyet Alanlarımız

  PRP olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de araştırmaların sektörel uzmanlaşma gerektirdiği düşüncesiyle;

  sektörlerinde uzmanlaşmış araştırma grupları ile hizmet vermekteyiz.

 • İletişim

  Ahenk sokak No:37/4
  34416 Çekmeköy/İstanbul
   
  Telefon: +90 216 430 9 777
  Fax: +90 216 430 9 777
  E-mail: info@prparastirma.com

  PRP Araştırma ve Danışmanlık


  İsteklerinizi info@prparastirma.com adresine iletebilirsiniz.
 • Biz Kimiz

  PRP, ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA SÜREKLİ GELİŞİM VE KALİTE ÇABASINDA OLAN KURUM VE KURULUŞLARIN GELECEĞİ GÖRMELERİNDE BİR PENCERE OLMA YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPAN ÇÖZÜM ORTAĞIDIR.

  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPARKENDE MÜŞTERİLERİMİZE STRATEJİK VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLERDE BULUNMAK TEMEL HEDEFLERİMİZDENDİR.

  Ad-hoc araştırmaların yanı sıra; omnibus çalışmalara, panellere ve sektörel araştırmalara uygun modeller geliştirerek bunları başarılı uygulamalara dönüştürmekteyiz.

  Araştırma pratiğini ve amacını salt veri toplama etkinliği olarak değerlendirmeyen PRP, elde edilen bulguları müşterilerinin karar verme süreçlerinde daha etkin kullanabilmesi için, veri toplamanın yanı sıra veriyi bilgiye, bilgiyi ise üretime ve kaliteye dönüştürme sorumluluğunu taşır.

  Bu sentezi, gerçekleştirdiği her araştırma projesinde, tasarımdan analiz ve raporlamaya kadar araştırmanın tüm aşamalarında yansıtmaya özen gösteren PRP, müşterilerine klişeleşmiş/ kalıplaşmış yaklaşımlar yerine yaratıcı ve sonuç merkezli çözüm yolları önermektedir.

  Geri
 • Fiyat Araştırması

  Günümüzde tüketilebilen her ürün ve hizmet grubunda Çok fazla rakip var. Ve rakipler giderek çoğalıyor…

  Rakiplerin çoğalmasıyla birlikte birbirine benzeyen ürünler, hizmetler ve
  kurumlar çoğalıyor.

  Fiyat Araştırması İle Amaç doğru,zamanında ve yeteri kadar fiyat alınmasıdır.

 • Kullanım ve Tutum Araştırması

  Ürün veya hizmetinizin kullanımında tüketicinin davranış modelleri nelerdir?

  Kullanım ve Tutum Araştırması, tüketiciler ile belirli bir ürün arasındaki ilişkinin analiz edildiği, tüketicinin beklentilerinin belirlendiği, ürünün performansının değerlendirildiği temel bir araştırma yöntemidir.

 • Marka Konumlandırma Araştırması

  Tüketicinizin gözünde markanızın imajı nasıl?

  Güçlü bir marka yaratmak çok aşamalı ve zorlu bir süreçtir. Güçlü bir marka/ürün yaratmak, tüketici tarafından doğru algılanmasını sağlamak, pazar payını artırmak, o ürün ya da markanın kişilik ve kimlik olarak imajını ölçmek için, Marka Konumlandırma Araştırması kullanılır.

 • Reklam ve Marka İzleme Araştırması

  Reklam harcamalarınızın verimliliği ve marka değerine katkısı nedir?

  Reklam ve Marka İzleme araştırma modeli ile, bir markanın iletişim faaliyetleri, marka değeri ve rekabetin iletişimi sistematik olarak (haftalık) ölçülebilmektedir. Bir erken uyarı sistemi formatında çalışan model, markaların imajını ve iletişimini güçlendirmek, rekabete karşı avantaj elde edebilmek için kullanılan benzersiz bir araştırma modelidir. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) kullanıldığından araştırma sonuçları süratle doğru bilgiye ulaşımı sağlar.

  Reklam ve Marka İzleme Araştırması, reklam ve marka izleme konusunda; satış, medya harcaması ve diğer bilgilerle birleştirildiğinde bütünsel bir Marka Yönetim Sistemi için oldukça başarılı bir zemin oluşturur.

 • Tüketici Gruplandırma (Segmentasyon ) Araştırması

  Farklı pazarlama yöntemleri oluşturabilmek için tüketici gruplarının farklılıkları nelerdir?

  Her ürünün ve markanın alıcısı, tüketicisi farklıdır. Günümüzde bir ürünü satın alma eğiliminde olan tüketicileri; gelir, davranış, cinsiyet, yaş gibi Sosyo-demografik gruplara ayrıştırmak bunun da ötesinde detaylı gruplandırmalar yaparak tüketicileri analiz edebilmek önem kazanmaktadır.

  Her alt grubun değer, tutum ve davranışlarını, yaşam biçimlerini inceleyerek analiz edebilmesini sağlayan “Segmentasyon Araştırması”, tüketicileri “alt gruplara” ayırarak, bu alt gruplara farklı pazarlama yöntemleri ve politikaları uygulama olanağı verir.

 • Ürün Testleri

  Tüketiciler ürününüzü hangi tat, hangi koku nasıl bir ambalaj ile tercih ediyor?

  Yeni çıkacak veya yeniden pazara sürülecek bir ürünün tat, koku, ambalaj gibi özelliklerinin tek başına ya da rakipleri ile birlikte markalı veya markasız olarak mevcut veya potansiyel tüketicileri nezdinde test edilmesi amacıyla yapılan araştırma modelidir.

  Ürün testlerinin sonuçları, yeni ürün geliştirme ya da mevcut ürünü iyileştirme çalışmalarında kullanılır. Ürün yöneticisi ve PRP Araştırma Departmanı, hangi test yönteminin (tekli ölçüm, karşılaştırmalı ölçüm) ve hangi analizlerin kullanılacağına birlikte karar verebilirler.

 • Ürün Satış Potansiyeli Araştırması

  Ürün ya da markanız ne kadar satıyor?

  Piyasaya yeni çıkarılacak ürünlerin gerçekleştirecekleri satış miktarını tahmin etmek, satış miktarını etkileyen faktörleri belirlemek, test ürünün performansını benzer ürünlerden oluşan geniş bir veritabanı ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ürün için hazırlanan alternatif pazarlama stratejilerinin satış potansiyeli üzerindeki etkinliğini incelemek amacıyla araştırma modeli geliştirilmiştir.

  Bu araştırma modeli, kavram veya ürün geliştirme aşamalarında kullanılmaktadır. Dayanıksız tüketim malları, ambalajlı tüketim ürünleri başta olmak üzere, tüketicilere yönelik ürünler için kullanılan bir araştırma modelidir.

 • Dağıtım Kanalları Araştırması

  Dağıtım Kanallarınız Ne Kadar Etkili?

  Bir ürünün tüketiciye ulaştırılması için kullanılan dağıtım kanallarının işlerliğini, etkinliğini tespit etmek ve performansını ölçmek için PRP, Dağıtım Kanalları Araştırması kullanılır. Ürünlerin satış noktalarındaki bulunurluğu, nasıl sergilendiği, rakip ürünlere göre durumu, üretici-toptancı, toptancı-perakendeci ilişkileri incelenir.

 • Reklam Testleri ( Pre ve Post Testler )

  Piyasaya yeni çıkacak olan veya mevcut ürününüzü geliştirerek yeniden piyasaya çıkardığınızda bu ürünün bir takım özellikleri hakkında tüketicinin bakış ölçüsünü analiz etmeye yarayan bir test modelidir.

 • Marka ve İmaj Araştırması

  İmaj araştırması markanın tüketici algı sürecindeki tanımlamalarından yola çıkarak tasarlanmıştır. Araştırma tüketici zihin şebekesindeki marka algılarının ilişkisini tanımlayan ve tüketici davranışlarını doğrudan kontrol eden değer yargılarının markalar düzleminde ölçümlenmesini sağlar. Dolayısıyla İmaj araştırması bir markanın tüketicilerce hangi oranda kabul gördüğü, o tüketicilerin söz konusu markayla olan ilişkisinin yoğunluğunu ölçümlemektedir. İmaj araştırması, tüketici değer yargılarına göre her bir markanın iki önemli boyutunu tanımlamaktadır:

  Markanın Büyüklüğü , markanın bugüne koyduğu performansın tüketici algısındaki değerini ifade eder. o markayla ilgili olarak bugün var olan tanıdıklık, farkındalık, markaya duyulan güven, markanın gücü gibi algıların sonucudur. Markanın büyüklüğü, markaya ilişkin bugünkü durumu ifade eder.

  Markanın çekiciliği (Markanın Parlaklığı) o markanın gerçekleştirilmemiş potansiyelini bir başka anlatımla gelecekteki büyüme potansiyelini ortaya koyar. Markanın parlaklığı, markayla ilgili olarak gelecekte tüketicilerin kurmak istedikleri ilişki, tüketicilerin o markaya karşı gösterdikleri ilginin yoğunluğu, markanın dinamizmi, cesareti gibi değer yargılarını ifade eder. Markanın büyüklüğü, markaya ilişkin bugünkü yargıları ortaya koyarken, Markanın Çekiciliği, markaya ilişkin tüketici algısındaki değişimin yönünü ortaya koyar ve açılımında değişimin yönünü kontrol edebilmek için uygulanması gereken stratejileri saptar.

 • Gizli Müşteri Araştırması

  Satış ve hizmet noktalarında personeliniz müşterinize nasıl davranıyor?

  Bir firmanın; personeli ve bayi, şube, mağazalarının görsel etkinliğini, hizmet performansını ölçmek için kullanılan araştırma modelidir.

  Gözlem yapacak olan araştırmacılar kimliklerini gizleyerek bir müşteri gibi davranır ve anketleri şube ya da bayiinin dışında doldururlar. Bu sebeple, görüşmecilerin ön eğitimine çok önem verilerek yapılan bu araştırmanın sonucuna göre düzeltilmesi, iyileştirilmesi gereken unsurlar belirlenir.Ayrıca gizli müşteri uygulamasının yapıldığı mekanın gizli fotoğraf veya video çekimleride tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Böylece somut olarak anlık durumu kanıtlayabilmekteyiz.

 • Personel Memnuniyeti Araştırması

  Kurumlarda,şubelerde ve diğer temsilciliklerde çalışan personelinizin temel göstergelerini ölçen bir araştırmadır.Bu araştırmayla personelinizin verimini,performansını,doğru bir konumda ve kademede görev alıp almadığını ölçmeye yarayan bir metoddur.

 • Vatandaş Memnuniyeti Araştırması

  Özellikle kamuya hizmet veren kurum ve kurulışlar için yapılan bir araştırma modelidir.Kamuya verilen hizmetlerin vatandaş tarafından ne kadar yeterli görülüp görülmediğini ölçmek için kullanılır.Hangi hizmetten ne kadar faydalanıldığı kalem kalem saptanıp müşteriye çözüm yolları sunulur.

 • Sosyal Araştırmalar

  Özellikle toplumun değişik kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerini tarafından yaptırılmak istenen araştırma modelidir.Bu araştırmayla kurumların faaliyet alanındaki eksiklikleri görülebilir, zamanında ve doğru önlemler alınması sağlanabilir.

 • Siyasi Araştırmalar

  Tüm siyasi partilerin,belediyelerin seçmen kitlesinin ne oranda olduğunu ve güncel siyasi konuların seçmen veya potansiyel seçmen tarafından nasıl değerlendirildiğini saptamak,parti ve belediye başkanlarının imajını ölçmede kullanılan bir metoddur.

 • Benchmark Araştırmalar

  Bu araştırmanın amacı kendi ürün ve hizmetlerini rakip ürün ve hizmetleri ile kıyaslamaktır. Örneğin büro ve ev mobilyaları satışı yapan A firması, yine aynı segmentte ürün satan B firmasıyla fiyat, kalite, hizmet ve satış sonrası destek gibi alanlarda karşılaştırarak kendi ürün ve hizmetini iyileştirmesi yada bir adım önde olmak için güncel istatistiki bilgiler elde edebilecektir.

 • Tez Araştırmaları

  Tez doğruluğu sınanmamış bir öneridir. Bu önerinin doğruluğunu yada yanlışlığını bilimsel ve istatistiki olarak kanıtlamak maksadıyla yaptığımız araştırmalarla yön vermekteyiz. Böylece araştırma sürecinde tez sahibine zaman kazandırıp iş yükünü hafifletiyoruz.

  Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin anket uygulama aşamalarını, veri girişlerini ve analiz çalışmalarını profesyonel olarak yürütmekteyiz.

 • Müşteri Memnuniyeti Araştırması

  Müşteri memnuniyeti ölçümlemesi müşterinin görüş ve düşüncelerini düzenli olarak takip eden bir yönetimsel bilgi sistemidir. Bu araştırmayla müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları anlaşılabilir, bir firmanın kendisinin ve rakiplerinin bu beklenti ve ihtiyaçları ne kadar iyi karşıladığını görebilir, elde edilen sonuçlara göre ürün veya hizmetlerin standartının geliştirilmesi sağlanabilir, öncelikler ve standartlar oluşturularak amaçların ne derecede gerçekleştirildiği saptanabilir.

 • Yerimiz

  Geri